Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapian tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Keskeistä työskentelyssä on ihmiskäsitys, jossa on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Terapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla ihminen saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Tämä mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Tavoitteet määräytyvät aina ihmisen voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Suosittelen psykofyysistä työskentelyä ihmisille, joilla on mielenterveyden ongelmia kuten masennusta, syömishäiriöitä tai paniikkioireita, neurologisten tai tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamia toimintakykyhäiriöitä, stressioireita, unettomuutta, jännittyneisyyttä, ahdistuneisuutta tai uupumusta, pitkittyneitä kiputiloja, vaikeuksia perusliikkumisessa tai oman kehon tiedostamisessa traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuvia fyysisiä oireita.

Voin tarvittaessa käyttää tässä terapiassa kaikkia osaamisiani yhteisesti sopien asikkaani kanssa, mitkä voisivat tukea hänen paranemistaan ja hyvinvointiaan. (MF, NLP, rentoutus, TRE, hieronta, fysioterapia, vyöhyketerapiaa/painalluksia, hengitysharjoitukset, rajaamiset, voimavarat, suojautuminen, anteeksi antaminen ja -pyytäminen, unelmat, oman minän tunnistaminen, energiat jne.)

Varaa aikasi